اشتراک پشتیبانی

جهت دریافت خدمات مورد نیاز خود ، یکی از بسته های پشتیبانی زیر را خریدای نمایید.

توجه داشته باشید که مبلغ هر بسته بنا به امکانات درون آن و مدت زمان تعیین شده دریافت می شود.

پشتیبانی تیکت

پشتیبانی تیکت | ۳۰ روز

۴۰,۰۰۰ تومان

عدم ارسال برنامه
ارسال کدهای ورودی
حداکثر مدت زمان پشتیبانی : ۳۰ روز
ساعات پاسخگویی : بصورت ۲۴ ساعته
انقضاء : تا ۳۰ روز بعد از تمدید اشتراک

پشتیبانی تیکت | ۱۵ روز

۲۵,۰۰۰ تومان

عدم ارسال برنامه
ارسال کدهای ورودی
حداکثر مدت زمان پشتیبانی : ۱۵ روز
ساعات پاسخگویی : بصورت ۲۴ ساعته
انقضاء : تا ۱۵ روز بعد از تمدید اشتراک

پشتیبانی تیکت | ۷ روز

۱۵,۰۰۰ تومان

عدم ارسال برنامه
عدم ارسال کدهای ورودی
حداکثر مدت زمان پشتیبانی : ۷ روز
ساعات پاسخگویی : بصورت ۲۴ ساعته
انقضاء : تا ۷ روز بعد از تمدید اشتراک

پشتیبانی تیکت | ۲۴ ساعته

۷,۵۰۰ تومان

عدم ارسال برنامه
عدم ارسال کدهای ورودی
حداکثر مدت زمان پشتیبانی : ۲۴ ساعت
ساعات پاسخگویی : بصورت ۲۴ ساعته
انقضاء : تا ۲۴ ساعت بعد از تمدید اشتراک