ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است

  بسیار خب

  لطفا به نکات زیر توجه فرمایید:

  * پس از ثبت و ارسال درخواست، حداکثر تا ۱۲ ساعت آینده پاسخ برای شما ارسال خواهد شد.

  * برخی از پاسخ ها ممکن است، نیاز به زمان بیشتری برای بررسی داشته باشند.

  * پس از ارسال درخواست، نیازی به تماس تلفنی نیست. درخواست ارسالی شما قطعا توسط همکاران ما بررسی و پاسخ داده خواهد شد.


  -